Minecraft Mini Games Servers

Rank Name Server Players Status
33006

ServerSGS

ServerSGS

ServerSGS.ddns.net

0/1000 online
33012

GamePlayFarsi

GamePlayFarsi

GamePlayFarsi.ddns.net:25863

0/0 offline
33017

Mixedlands

Mixedlands

mixedlands.com

0/1 online
33019

PrizzyCraft

PrizzyCraft

Playmc.ddns.net

0/20000 online
33020

PrizzyCraft

PrizzyCraft

bestmcserver.ddns.net

0/20000 online
33022

UltraMine

UltraMine

185.105.237.47

2/1 online
33024

NebulaNetworksMC

NebulaNetworksMC

play.nebulanetworks.net

0/1337 online
33029

IzzDaaGames

IzzDaaGames

Izzdaagames.mc-play.net

0/1000 online
33040

AlexCraft

AlexCraft

playalexcraft.tk

2/12 online
33050

AgentMC

AgentMC

play.agentmc.org

0/300 online
33053

PremierNetwork

PremierNetwork

mc.premiergaming.xyz

6/2222 online
33054

GamerHub

GamerHub

89.163.187.54

0/30 online
33057

LuckyMCVN

LuckyMCVN

LuckyMCVN.Ga

6/1 online
33060

MagoLiopoli

MagoLiopoli

magoliopoli.mcserver.io

0/36 online
33068

Apex Miami Beach

Apex Miami Beach

fl.apexmc.co

0/200 online
33071

PvPl4ndz

PvPl4ndz

PvPl4ndz.my-serv.com

0/0 offline
33085

UniverseMC

UniverseMC

universemc.mcpro.io

0/1 online
33114

BOYZZZ

BOYZZZ

boyzzz.de

0/20 online
33138

GALAXI Network

GALAXI Network

mc.galaxi.club

0/100 online
33150

crashcraft

crashcraft

minecraft9293.p-e.kr

2/200 online