Minecraft Pixelmon Servers

Rank Name Server Players Status
258

PokeFind

PokeFind

play.pokefind.co

295/1000 online
265

MobCraft

MobCraft

mobcraft.org

7/100 online
267

PokeSplash

PokeSplash

play.pokesplash.org

9/500 online
270

Poke Meadows

Poke Meadows

149.56.242.104:25598

10/80 online
275

PokeMaster

PokeMaster

mc.pokemasters.es

12/500 online
280

MirageCraft Pixelmon Reforged

MirageCraft Pixelmon Reforged

mc.miragecraft.net

4/101 online
320

VengeanceMC

VengeanceMC

play.vengeancemc.network

1000/1000 online
332

GRM Pixelmon

GRM Pixelmon

grmpixelmon.com

6/101 online
338

PokeClash Reforged

PokeClash Reforged

play.pokeclash.com

6/100 online
340

DesertMC

DesertMC

play.desertmc.net

5/500 online
347

SquirtleSquadMC

SquirtleSquadMC

play.squirtlesquadmc.com

18/100 online
358

PixelmonCraft

PixelmonCraft

pixelmoncraft.com

6/1000 online
369

DarkPixelmon

DarkPixelmon

play.apaneros.com

27/250 online
376

Pixelmon Reforged

Pixelmon Reforged

play.pixelmonempire.com

5/333 online
385

Omega Minecraft

Omega Minecraft

play.omegaminecraft.com

7/300 online
394

PokeValley

PokeValley

162.19.146.105

9/100 online
419

PokeBalta Pixelmon

PokeBalta Pixelmon

pokebalta.mcsunucun.com

3/2022 online
458

AlpineMC Pixelmon

AlpineMC Pixelmon

mc.alpinesmc.com

0/50 online
497

PokeHQ

PokeHQ

play.pokehq.com

2/2000 online
535

Pix LEL mon

Pix LEL mon

51.81.16.253

3/1337 online