Minecraft Pixelmon Servers

Rank Name Server Players Status
4652

PokePeaks - Pixelmon Kanto Region

PokePeaks - Pixelmon Kanto Region

kanto.pokepeaks.net

0/0 offline
4679

TheNode Network

TheNode Network

px.thenodemc.com

0/0 offline
4683

ButterCraft

ButterCraft

198.154.103.236

0/0 offline
4692

Pixelmon Legendcraft

Pixelmon Legendcraft

192.3.46.157

0/120 online
4705

the-spartans Pixelmon

the-spartans Pixelmon

pmon.the-spartans.org

0/0 offline
4722

TheIslandProductions Pixelmon

TheIslandProductions Pixelmon

theIslandPixelmon.serverminer.com:26051

0/0 offline
4728

PokeClash

PokeClash

play.pokeclash.com

21/100 online
4733

pixel-mon.pl

pixel-mon.pl

pixel-mon.pl

0/0 offline
4819

CharCraft-Pixelmon 3.3.5

CharCraft-Pixelmon 3.3.5

23.94.159.104

0/120 online
4871

InitiaNova

InitiaNova

initianovamc.com

0/0 offline
4938

SORB Pixelmon

SORB Pixelmon

pixelmon.sorbmc.com:20789

0/0 offline
4981

PokeNexus

PokeNexus

play.pokenexus.com

0/0 offline
5051

Pixelmon Un-Linked

Pixelmon Un-Linked

pixel.un-linked.com

2/80 online
5084

PokeNova

PokeNova

198.50.185.135

0/0 offline
5160

PokeNation

PokeNation

play.pokenation.us

0/0 offline
5185

PokeCrafters

PokeCrafters

88.150.171.71

0/15 online
5199

InstaMC

InstaMC

mc.instamc.com.br

0/200 online
5203

PokeClash Reforged

PokeClash Reforged

play.pokeclash.com

21/100 online
5242

PokeBrawl

PokeBrawl

play.poke-brawl.com

0/0 offline
5310

PixelPandas

PixelPandas

198.50.252.116

0/0 offline